Oppdatert 11. mars 2020

Arrangementer våren 2020

Høgtun avlyser alle arrangementer der vi inviterer folk til skolen. Dette betyr at blant annet Toppturhelga og Åpen Dag blir avlyst

Studieturer våren 2020

Høgtun avlyser alle turer som bruker offentlig transport for resten av skoleåret. Det betyr blant annet at utenlandsturene til tre av våre linjer blir avlyst. Dette gjelder Hest, Kreativ og Fotball

Andre tiltak

Ledelsen på skolen har i samarbeid med elevrådet på skolen kommet med en rekke tiltak for å minimere kontakten mellom heimen vår Høgtun og resten av samfunnet. På den måte håper vi å beskytte oss fra smitte så lenge som mulig. Vi er i dialog med elevene om hvordan vi skal forholde oss til påskeferien når den tid kommer.

Konsekvenser for skoleåret 2020-2021

Ingen av studieturene for neste skoleår er bestilt enda, og det vil bli gjort en grundig vurdering - fortrinnsvis sammen med elevene - før turene blir bestilt. Dersom situasjonen fortsatt er kaotisk i verden vil vi finne gode alternativer i Norge.