Priskalkulator Høgtun FHS 2018-2019

Vi ønsker at det skal være mest mulig forutsigbart for elevene hva et år på Høgtun koster. Derfor har vi laget denne kalkulatoren som gir deg nøyaktig oversikt over hva som må betales og når. Det fremgår også når du får penger frå Lånekassen.

Prisen for et Høgtun-år vil variere mye ut i fra hvilke linjer og valg du gjør. Totalprisen starter på ca 100.000,-

Vi har prøvd å tilpasse fakturaene så godt som mulig til utbetalingene fra lånekassen. Merk likevel at skoleturen må betales på september. Det betyr at spesielt dersom du velger Kenya må du ha litt penger fra før, eller du må få hjelp fra foreldrene dine for å ha nok til å betale turen. Merk også at du ikke får noen vanlig faktura på mai siden skolen da er ferdig.

Utbetaling fra lånekassen skjer 15. i hver måned, mens fakturaen fra Høgtun har forfall 20. i hver måned. Merk også at Lånekassen utbetaler et større beløp i august og januar. Vi har tilpasset nedbetalingsplana vår etter hvordan pengene fra lånekassen kommer. Etter et forskudd på august blir resten fordelt slik at eleven betaler 5/22 i august/januar og 2/22 ellers. Plusslinjer betales det halvåret det går med 5/11 i august/januar og 2/11 ellers.

Dersom du ikke ønsker plassen din vil du ikke få refundert innmeldingspengene. Men om du sier fra deg plassen etter 1. august vil du likevel få refundert forskuddet på 5000,-.

Reisestipend er ikke med i denne oversikten.

Sjekk hva akkurat du må betale ved å fylle inn feltene nedenfor.

Utgift Valg Pris
Innmeldingspenger For alle 2500
Kost og losji (5000,- som forskudd og 67000,- i året) 72000
Fellesutgifter og fellesturer For alle 15000
Hovedlinje 6500
Plusslinje høst 0
Plusslinje vår 0
Skoletur 4000
Internat 0
Totalpris Alt inkludert
Grunnpris høst Alt untatt skoletur, innmeldingspenger og forskudd
Grunnpris vår Alt untatt skoletur, innmeldingspenger og forskudd

Betalingsplan

Betalingsfrist Skal betales Regning fra Høgtun Fra lånekassen*
Tar plassen Innmeldingspenger 2500 0
1. aug Forskudd 5000 0
31. August Stor betaling 21650,-
20. September Skoletur 8119,-
20. Oktober Vanlig betaling 8119,-
20. November Vanlig betaling 8119,-
20. Desember Vanlig betaling 8119,-
20. Januar Stor betaling 21650,-
20. Februar Vanlig betaling 8119,-
20. Mars Vanlig betaling 8119,-
20. April Vanlig betaling 8119,-
20. Mai Ingen betaling 0 8119,-
Sum 0 108.250,-

NB! Statsbudsjettet er ikke endelig vedtatt enda, og summene fra Lånekassen er regnet ut fra forslag til statsbudsjett.

Vi har prøvd å få med de fleste utgiftene i denne oversikten. Vi ønsker at det skal være mest mulig forutsigbart for elevene. Her har vi listet opp ting som kan komme i tillegg.

 • Utstyr
  Du trenger en del personlig utstyr. Dette er typisk for eksempel sekk og sovepose og klær og ski. Dette er selvsagt noe du må besørge selv
 • Personlig forbruksmatriell
  På linjer som og Kreativ bruker du materialer for å lage deg ting. Dette må du betale for. Men det er ofte små summer. Det er også veldig individuelt etter hva du lager/bruker. Foto kan du godt gå uten å bruke en krone, men du kan også skrive ut 100 bilder i A3 - da vil det koste litt så klart. (Akkurat på Foto ligger det forresten et vist antall utskrifter inne i linjeprisen)
 • Vaksiner på Kenya og Sør-Amerika-tur
  De som skal til Kenya eller Sør-Amerika på skoletur må ha en del vaksiner. Dersom du ikke har noen vaksiner fra før, og dersom du velger de vaksinene med minst bivirkninger (noe vi sterkt anbefaler) kommer dette erfaringsvis på ca 3-4000,-
 • Pass og reiseforsikring
  Alle turer krever (bortsett fra Norgestur) krever at du har pass og reiseforsikring. Mange har dekning fra foreldra sin reiseforsikring.
 • Spesialkost
  Elever som trenger spesialkost må betale for dette. Ta kontakt for pris.

Vi tar forbehold om at det kan være feil i kalkulatoren. Dersom du oppdager feil setter vi pris på om du tar kontakt.