• internat høgtun
  Høgtun
 • internat høgtun
  Blekkhuset
  Kallenavnet blekkhuset gjespeiler ikke standarden. Dette er det nyeste internatet med høyest standard.
 • internat høgtun
  Øvretun
  Vanlig stanard
 • internat høgtun
  Lilletun
 • internat høgtun
  Gammelbygget og murbygget
  Disse internatene henger sammen med undervisningsbygget. Gamlebygget til venstre og murbygget midt på/bak. Begge i andre etasje. De har vanlig standard.
 • Dagligstua
  Felles oppholdsrom for alle internatene, under matsalen i hovedbygget/gamlebygget.