Opptakskriterier

Vi starter opptaket 1. februar. Alle som søker før den datoen blir behandlet 1. februar. Søknader som kommer inn etter dette blir fortløpende behandlet så lenge det er plass. Søkere som søker etter at det er fullt settes normalt på venteliste.

Aldersgrense
Vi har 18 års nedre aldersgrense. Vi har ingen øvre aldersgrense, men de fleste er mellom 18 og 25. Aller flest er naturlig nok 19-åringene, men det vi har mange elever som har prøvd seg på andre ting etter videregående før de tar ett år på folkehøgskole. Det er derfor ingen grunn til å føle seg for gammel om du er for eksempel 24 år.

Karakterer
Om du holder på med andre eller tredje året på videregående, og kan vise fram karakterutskrift fra sist jul eller sommer uten nedsatt orden eller oppførsel får du plass uten mer behandling – så lenge det er plass. Har du tidligere fullført videregående i løpet av de siste 4 åra får du også plass uten mer behandling ved å vise fram vitnemål fra videregående uten nedsatt orden/oppførsel. Vi ser altså ikke på karakterer i de forskjellige faga. Du trenger ikke engang ha ståkarakter i alle fag for å komme inn. Folkehøgskole handler om andre ting enn matte og norsk…

Har du nedsatt orden (på grunn av stort fravær for eksempel) eller nedsatt oppførsel går søknaden til det vi kaller individuell behandling. Ofte tar vi da kontakt med deg. Kanskje spør vi om en referanse-person. Dersom vi har trua på at du skal klare deg får du likevel plass.

Er det mer enn 4 år siden du har fullført videregående vil vi gjerne at du legger ved en enkel CV med informasjon om hva du har gjort på i åra etter videregående. Ta gjerne med attest fra evt arbeidsgiver eller vitnemål fra videre skolegang om du har. Har du lite dokumentasjon kan det være aktuelt med en referanse-person.

Ventelister / fulle linjer
Søker du før 1. februar er det som oftes plass. Mange søker senere på våren, så det skal mye til før at en linje blir helt full allerede 1. februar. Søker du i juni må du regne med at mange linjer har ventelister. Inneværende skoleår (2015-2016) er skolen helt full med 115 elever, men ingen linjer hadde venteliste i februar 2015.

Behandlingstid
Søkere som søker før 1. februar får svar 1. februar. Søkere som søker etter 1. februar skal få svar innen et par virkedager fra de søkte. Dersom søknaden går til individuell behandling kan det ta noe lengre tid.