stillinger

2. – års opplegg “Ledertrening og miljøarbeid”

Vi har hvert år ca 8-10 elever som følger vårt opplegg “ledertrening og miljøarbeid”. Dette har tidligere
blitt kalt “stipendiat”. Elevene på dette opplegget har normal gått et år folkehøgskole fra før. De fleste som
søker har gjerne gått Høgtun fra før, men vi vurderer i høyeste grad også søkere fra andre skoler – både andre
folkehøgskoler eller andre lignende skoleslag. Oppgi i tilfelle gjerne en av lærerne som referanse.
Elevene på dette opplegget blir en egen linje, men blir også med på de vanlige linjene – typisk en på hver linje.
Når du søker prioriterer du hvilken linje du søker på.
Elevene på linja mottar stipend fra skolens styre som dekker kost og losji, fellesutgifter og innenlands turen på linjene.
Søknadsfrist: Behandlingen starter 26. februar, og alle som søker før det blir med i vurderingen, men oversikten som
blir forhåndsutsendt til de som skal behandle søknadene blir sendt ut 19. februar, så vi anbefaler å søke før det.
Du finner mer informasjon og adressen til søknadsskjemaet her: https://www.hogtun.no/wp-content/uploads/2018/02/miljoleder-betingelser.pdf